Vícestupňové šnekové převodovky a elektropřevodovky

  • Dvoustupňová šneková převodovka typ R V + R V
  • Dvoustupňová šneková převodovka s jednostupňovým čelním předstupněm typ R V + R IV
  • Jednostupňová šneková elektropřevodovka s dvou nebo třístupňovou čelní převodovkou typ MR V + R 2I, 3I
  • Dvoustupňová šneková elektropřevodovka typ R V + MR V
  • Dvoustupňová šneková elektropřevodovka s jednostupňovým čelním předstupněm typ R V + MR IV
  • Jednostupňová šneková elektropřevodovka s dvou nebo třístupňovou čelní elektropřevodovkou typ MR V + MR 2I, 3I

 

Dokumenty stahuj zde...